Třinecké železárny

Třinecké železárny jsou na Těšínsku také známý jako Werk. Je to důležitý český výrobce dlouhých válcovaných výrobků z oceli a dlouhodobě jedním z největších průmyslových podniků v severovýchodní části českého Slezska.

V 70. letech 19. století byly Třinecké železárny majetkem Těšínské sekundární komory – hlavní závody byly ve městě Ustroń a Liskovci. Rozhodující význam pro další rozvoj železáren a Třince byla výstavba Košicko-bohumínské dráhy, která Třinec od roku 1871 spojila s novými rudními ložisky v Horních Uhrách a ložisky uhlí z Ostravska. Současně dráha otevřela cestu k více vzdáleným trzím.

V roce 1906 prodala Těšínská komora železárny nově založené rakouské Báňské a hutní společnosti. Železárny byly dále modernizovány a válcovny byly jako první na světě elektrifikovány.

Třinecké železo má od svého vzniku důležitou roli v životě regionu a města Třinec, které se hlavně kvůli němu změnilo z malé zemědělské vesnice na důležité město.

Třinecké železárny
Třinecké železárny